لینک های دسترسی

Breaking News

برون از طالبان تقاضا کرد تا در اعمار آيندۀ کشور کمک کنند


گوردن برون، صدراعظم برتانيه، از جنگجويان سابق طالب در افغانستان تقاضا کرد تا خشونت را ترک نموده و در مساعي اعمار آيندۀ کشور اشتراک کنند.

آقاي برون امروز در پارلمان کشورش گفت برتانيه با شورشيان مذاکره نخواهد کرد. اما او گفت آنهائي که در افغانستان براي پيروي از قانون اساسي و احترام بحقوق بشر آماده هستند در اقتصاد و جامعۀ کشور شان براي خود جائي دارند.

او گفت پنج هزار جنگجوي سابق طالب قبلاً اسلحۀ شان را بزمين گذاشته اند. صدراعظم برتانيه در لندن بعد از سفر به افغانستان در محضر پارلمان بيانيه ايراد کرد.

او در سفر خود در افغانستان با حامد کرزي و ساير مقامات افغاني ملاقات کرد. او گفت برتانيه بيش از ۹۰۰ مليون دالر ديگر را براي انکشاف افغانستان تعهد کرده است.

آقاي برون در محضر پارلمان گفت انتظار ميرود افغانستان قواي امنيتي خود را افزايش داده و سال آينده تقريباً ۷۰ هزار عسکر جديد را تعليم بدهد.

مقامات ميگويند اردوي ملي افغانستان براي چندين سال ديگر نيز بکمک بين المللي ضرورت خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG