لینک های دسترسی

تندروان اسلاميست بر عساکر پاکستاني حملۀ ناگهاني کرده ۶ عسکر را کشتند


قواي نظامي پاکستاني ميگويد تندروان اسلاميست بر يک کاروان عساکر در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي حمله نموده شش عسکر را کشتند.

وحيد ارشد، سخنگوي اردوي پاکستان ميگويد درين خشونت ها ۱۵ تندرو هلاک و بيست عسکر پاکستاني مجروح شدند.

همچنان در وزيرستان شمالي، انفجار يک بم کنار جاده در جريان روز حد اقل چهار عسکر پاکستاني را که در يک کاروان ديگر وسايط سفر ميکردند، مجروح ساخت.

تندروان با حملات انتحاري، بم هاي کنار جاده و اختطاف ها در منطقۀ قبايلي خارج حيطۀ نظم و قانون، عساکر پاکستاني را هدف قرار ميدهند.

XS
SM
MD
LG