لینک های دسترسی

پارلمان جاپان مدت بماحثه روي ماموريت بحري براي افغانستان را تمديد کرد.


حزب حاکم جاپان جلسات فعلي پارلمان را براي يک ماۀ ديگر تمديد کرد تا براي لايحه اي پشتيباني کسب کند که هدف آن از سر گرفتن ماموريت بحري به حمايت از عمليات تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان است.

بحريۀ جاپان به ايالات متحده در جستجوي آن کشور براي دهشت افگنان و قاچاق بران مواد مخدر کمک ميکرد. اما ياسوو فوکودا، صدراعظم جاپان بعد ازان مجبور شد آن قوا را فراخواند که مدت ماموريت آن بتاريخ اول نومبر خاتمه يافت.

مجلس سفلي پارلمان جاپان امروز تمديد جلسات فعلي را تا تاريخ ۱۵ جنوري بتصويب رسانيد. انتظار ميرود اين لايحه در مجلس علياي پارلمان که تحت کنترول مخالفين حکومت است، رد گردد، ولي ائتلاف حاکم راي کافي دارد تا آنرا در مجلس مقتدر سفلي دوباره تصويب کرده و اقدام مجلس عليا را خنثي سازد.

اعضاي مخالف حکومت در پارلمان ميگويند ميخواهند بر ساير موضوعات مربوط بدفاع، بشمول افتضاح رشوه ستاني توجۀ شان را معطوف سازند.

XS
SM
MD
LG