لینک های دسترسی

بلجيم ۱۴ مظنون دهشت افگني را آزاد نمود.


مقامات بلجيم ميگويند ۱۴ مظنوني را که بروز جمعه باتهام توطئه براي رهائي يک زنداني القاعده دستگير کرده بودند، بخاطر فقدان مدارک رها نموده اند.

مقامات ميگويند تحقيقات در زمينه جريان دارد.

تدابير امنيتي در سراسر بلجيم همچنان بشدت خود باقي خواهد ماند و مامورين ميگويند اين هشدار امنيتي تا روز سال نو ادامه خواهد داشت.

به تعقيب توقيف اين مظنونين بروز جمعه، تدابير امنيتي در ميدان هاي هوائي، ايستگاه هاي قطار آهن و ساير محلات عامه تشديد گرديد. مقامات حکومت بلجيم ميگويند مظنونين در نظر داشتند با استفاده از مواد منفجره بزندان داخل شده و يک عضو القاعده را که در نظر داشت بر يک پايگاۀ نظامي بلجيم حمله کند، آزاد نمايند. دران پايگاۀ بلجيمي منسوبين نظامي ايالات متحده مستقر بودند.

مامورين بلجيمي ميگويند در مورد اعمال احتمالي خشونت آميز در جريان عيد ميلاد مسيح و رخصتي هاي آخر سال، نگراني دارند.

XS
SM
MD
LG