لینک های دسترسی

Breaking News

نتايج مقدماتي انتخابات تايلند: حزب طرفدار تاکسين برنده شد.


نتايج مقدماتي اولين انتخابات سراسري تايلند از زمان کودتاي نظامي سال گذشته باينطرف نشان ميدهد که متحدين تاکسين شيناواترا، صدراعظم مخلوع، اکثريت کرسي هاي پارلمان را کسب کرده اند.

وسايل نشراتي تايلند نتايج غير رسمي را گزارش داده که نشان ميدهد حزب قدرت مردم شايد تا ۲۳۰ کرسي را در انتخابات امروزي بدست آورده باشد.

سمک سونداراڤيج رهبر حزب قدرت مردم گفت حزب مربوط او اکثر کرسي هاي پارلمان را بدست آورده و از ساير احزاب دعوت کرد که در حکومت ائتلافي اشتراک نمايند.

سه همه پرسي راي دهندگان نشان ميدهد که حزب قدرت مردم برنده ميشود ولي در مورد اينکه آيا اکثريت مطلق ۴۸۰ کرسي را در مجلس سفلي پارلمان بدست خواهد آورد، اختلاف دارد.

چنين بنظر ميرسد که بلاک عمدۀ ديگر در پارلمان به حزب ديموکراتيک تعلق دارد که در زمان تاکسين حزب عمدۀ مخالف حکومت بود.

همه پرسي هاي قبل از انتخابات نشان ميداد که هيچ حزب اکثريت واضح نخواهد داشت و راه را براي مذاکرات روي تشکيل حکومت ائتلافي باز مينمود.

XS
SM
MD
LG