لینک های دسترسی

Breaking News

حزب مليت پرست هندو در ايالت غربي گجرات هند برنده شد.


حزب مليت پرست هندو در ايالت غربي گجرات هند با کسب اکثريت مطلق در شوراي ايالتي دوباره پيروز گرديد.

مقامات انتخابات ميگويند حزب بهارتيا جنتا، گروۀ عمدۀ مخالف حکومت فدرال در شوراي تقنينيۀ ۱۸۲ عضوي تقريباً دو برابر تعداد کرسي هاي حزب حاکمۀ کانگرس را کسب کرده است. شمارش امروزي آرا به تعقيب دو دور راي گيري ۱۱ و ۱۶ دسمبر، صورت گرفت.

سخنگوي حزب کانگرس پيروزي را به نريندرا مودي، رهبر حزب بهارتيا جنتا و وزير اعظم ايالت گجرات تبريک گفت. مودي از راي دهندگان بخاطر رد تبليغات منفي مخالفين تشکر کرد.

اختلافات مذهبي گجرات و مشي طرفدار هندوهاي مودي عوامل عمدۀ پيروزي او در انتخابات بود. مخالفين وزير اعظم اتهام وارد ميکردند که او در جريان شورش هاي پنج سال قبل که باعث قتل بيش از يک هزار نفر شد، از مسلمانان محافظت نکرد.

XS
SM
MD
LG