لینک های دسترسی

Breaking News

يک وزير سري لانکا به تعقيب حمله بر استيشن تلويزيون گروگان گرفته شد.


يک وزير سري لانکا بعد ازان گروگان گرفته شد که همراه با يکعدۀ ديگر بر يک استيشن تلويزيون دولتي حمله کرده و مدير اخبار آنرا مورد حمله قرار داد.

مرڤن سيلڤا، وزير کار و کارگر امروز به استيشن تلويزيون داخل شده و شکايت نمود که بيانيه اي را که روز قبل ايراد کرده بود، نشر نگرديد.

ژورناليستان خشمگين شده و توانستند که وزير و چند تن ديگر را در يک اتاق کوچک قيد کنند. آنها براي چندين ساعت دران اتاقک قيد بودند. او تاوقتي آزاد نگرديد که علناً معذرت خواست. پوليس او را در حالي از محل منتقل ساخت که ژورناليست ها بعنوان اعتراض داد و فرياد ميکردند.

تصاوير تلويزيوني نشان ميدهد که اين وزير حکومت در حاليکه رنگ سرخ در سراسر وجودش ديده ميشد عمارت را ترک ميکرد و کارمندان تلويزيون موترش را سنگ باران ميکردند.

سيلڤا در گذشته نيز بدعوي با وسايل نشراتي متهم شده بود.

XS
SM
MD
LG