لینک های دسترسی

چندين تندرو مظنون طالب در هلمند هلاک گردیدند


عساکر ائتلاف و افغان ميگويند که در جريان عملياتي در ولايت هلمند چندين تندرو مظنون طالبان را بقتل رسانيده اند.

مقامات ائتلاف در يک بيانيۀ که امروز سه شنبه بنشر رسيد گفتند که زد و خورد هاي اخير درحالي واقع شد که عساکر يک محوطه را براي پيدا کردن تندروانيکه با طالبان ارتباط دارند و در عين زمان آنهايي که جنگجويان خارجي را کمک ميکردند، جستجو مينمودند.

درجريان همين جستجو، جنگ مسلحي بين طرفين در گرفت که در نتيجه چندين تندرو مظنون کشته شد.

يک بيانيۀ ائتلاف حاکيست که هيچ فرد ملکي در اين جنگ کشته و يا زخمي نشده است. بيانيه علاوه ميدارد که يک ذخيرۀ اسلحه و مهمات بشمول تفنگ، راکت و مواد منفجره از محل پيدا و متعاقب اين جنگ از بين برده شد.

ولايت هلمند در اثر جنگها و شورشهاي طالبان بسيار صدمه ديده است. اين منطقه يکي از مناطق عمدۀ کشت خشخاش در جهان ميباشد.

XS
SM
MD
LG