لینک های دسترسی

Breaking News

مشاور بهوتو: خانم بهوتو ثبوت تقلب در انتخابات را با خود داشت


يک مشاور بينظير بهوتو ميگويد، رهبر حزب مخالف در نظر داشت تا ثبوت يک تقلب در انتخابات را در شب قتلش نشر نمايد.

لطيف خوسا يک سناتور مربوط حزب مردم پاکستان امروز سه شنبه گفت، قرار بود خانم بهوتو يک سند ۱۶۰ صفحه يي را در کنفرانس خبري شام پنجشنبه گذشته، بعد از تقديم آن به دو عضو کانگرس امريکا که مصروف بازديد از پاکستان بودند، افشا کند.

او طي گلوله باري و يک حملۀ انتحاري در بعد از ظهر همان پنجشنبه کشته شد. لطيف خوسا گفت او آن گزارش را که تحت عنوان «يک لکۀ ديگر بروي دموکراسي» عنوان داشت خوانده که نمايانگر يک دستکاري و فريب در انتخابات قريب الوقوع پارلماني بوده است.

آن سند تا کنون نشر نشده است. او ميگويد، آن سند نشان ميدهد که ادارۀ استخبارات پاکستان با کميسيون انتخابات و حزب بر سر اقتدار کار ميکند تا نتايج اين راي گيري را ترميم کند.

XS
SM
MD
LG