لینک های دسترسی

بش: توافق بين اسرائيل و فلسطينيان مستوجب سازش های درد آوری اند


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد توافق صلح بين اسرائيل و فلسطينيان مستوجب سازش هاي درد آوري از هر دوجانب ميباشد. ولي او ميگويد هردو جانب مصمم اند که از طريق مذاکره بيک راۀ حل برسند.

آقاي بش اين تبصره را امروز بعد از دو روز مذاکرات با رهبران اسرائيل و فلسطينيان در جريان سفر هشت روزه اش به شرق ميانه، بعمل آورد.

رئيس جمهور گفت در عمليۀ بميان آوردن صلح در شرق ميانه اکنون زمانيست که تصاميم مشکلي بايد اتخاذ کرد.

قبلاً جورج بش، رئيس جمهور گفته بود بعقيدۀ او تا يک سال از حال، که دورۀ خدمتش به پايان ميرسد، توافق صلح بين اسرائيل و فلسطينيان بامضا خواهد رسيد.

آقاي بش که در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در شهر رام الله در کرانۀ غربي رود اردن صحبت ميکرد، گفت متقاعد شده است که رهبران اسرائيل و فلسطينيان، هردو اهميت همزيستي مسالمت آميز دو دولت ديموکراتيک را در جوار همديگر، درک ميکنند.

آقاي عباس در تبصره هاي خود گفت اميدوار است امسال سال ايجاد صلح باشد. آقاي بش يک جنرال ارشد امريکائي را تعيين نمود تا در قسمت مراقبت از تعهد اسرائيل و فلسطينيان به نقشۀ راۀ صلح کمک کند.

XS
SM
MD
LG