لینک های دسترسی

شهکار های جهان: کانال های مفید و مشهور


در جمع ساختمان های عصری عجایب جهان، تعمیر های شهر های بزرگ جهان هم شامل است - مثلاً (ساختمان امپاير ستيت) در شهر نيويارک که برای یک مدت طویل، بلندترين ساختمان در جهان حساب میشد.

ولي امروز برج (سیيرز) در شهر شيکاگو و برج هاي (پيترونز) در شهر کولامپور، ماليزيا از مرتفع ترين ساختمان های جهان اند.

در عجایب جهان کانال های هم شامل اند.

بيشتر از سه هزار سال قبل، يکي از پادشاهان مصر باستان دستور داد تا دريای ساخته شود که بحیره مديترانه را به بحيرۀ احمر وصل کند (کانال).

این کانال ساخته شد، ولی چون مصريان آن وقت از اين کانال کوچک زياد استفاده نمی کردند، بمرور زمان، ريگ صحرای مصر، کانال را کاملا پوشانيد.

بعد از گذشت قرنها، مردم بفکر اعمار مجدد اين کانال گرديدند، و همان بود که (فريديناند دو ليسپس) انجنير فرانسوی، کار اعمار دوباره این کانال را آغاز کرد.

این کانال، کانال سوئيز است که در ۱۷ نوامبر سال ۱۸۶۹ افتتاح شده و ۶۳ کيلومتر طول و ۶۰ متر عرض دارد. کانال سویز چندين بار، بنابر ملحوضات سياسی، بسته شده است، ولی در حال حاضر این کانال باز بوده و شرکت های باربری بیشتر از آن استفاده مینمایند.

با عبور از اين کانال، کشتی ها ميتوانند از بحرالکاهل به بحرهند برسند.

ساختمان ديگری که در جمع عجايب عصری جهان حساب ميشود، کانال پانامه است که بحر الکاهل را با بحر اطلس ارتباط ميدهد.

در سال ۱۸۷۹ يک شرکت فرانسوی سعي کرد اين کانال را اعمار نمايد، ولي بنابر کمبود پول و تلفات ۱۰۰۰ تن از کارگران بنابر مرض تب زرد، موفق به اينکار نشد.

براي جلوگيری از مرض تب زرد، يک داکتر امريکايی بنام والتر ريد کشف کرد که پشه ها ناقل اين ويروس تب زرد بوده و برای از بين بردن اين پشه ها، کار صورت گرفت.

با اين همکاري داکتر ريد بود که يک شرکت امريکايی قرار داد اعمار کانال پانامه را بدست آورده و در سال ۱۹۰۳ کار آن آغاز شد.

این یک پروژه بسيار وسيع بود و ۸۰ هزار کارگر در آن کار مینمودند. ثمره کار آنها کانالی بود بطول ۸۰ کيلومتر که بحيره های اطلس و آرام را بهم وصل ميکند.

کار اعمار کانال پانامه در سال ۱۹۱۴ بپايان رسيد.

کانال های سوئيز و پاناما، از شهکار هاي جهان عصر بوده و منفعتی زیادی به جهانيان ميرسانند.

XS
SM
MD
LG