لینک های دسترسی

کرزی: دهشت افگنی چالش عمده در افغانستان


حامد کرزي رئيس، جمهور افغانستان، ميگويد دهشت افگني در آنکشور مبحيث بزرگترين تهديد باقي مانده است.

آقاي کرزي درخطابه افتتاحيه جلسه جديد شورا امروز دوشنبه گفت همکاری و حمايت بين المللي، کليد مبارزه عليه دهشت افگني است.

وي تتکید نمود که دروازه های حکومت برای کسانی که از قانون اساسي افغانستان پيروي کنند و در مساعي بازسازی اشتراک نمايند، باز است.

کمسيون های حکومتي مصالحه، جنگجويان سابق طالبان و ديگر شورشيان را کمک ميکنند تا به يک جامعه قانونی پيوسته و افراط گرايی را تقبيح نمايند.

با وصف اين مساعی، تندروان طالبان بار ديگر در جنوب افغانستان تجديد قوا نموده و حملات شانرا در ماههای اخير بيشتر ساخته اند.

XS
SM
MD
LG