لینک های دسترسی

رکود در اقتصاد امريکا و نگرانی سرمايه گزاران در جهان


بانک مرکزي ايالات متحده، در تلاش براي تقويت اقتصاد در حال رکود کشور ،و در جهت کمک فروش اسهام در بازار هاي جهاني، ربح بانکي کليدي را تا سه بر چهار حصۀ يک فيصد کاهش داده است.

اقدام ادارۀ بانک مرکزي، رقم تازۀ ربح بانکي را سه اعشاريۀ پنج فيصد قرارميدهد. بيانيۀ که توسط اين بانک نشر شده است میگوید که اين تصميم را بخاطر ضعف در اقتصاد کشور و به منظئر تحکيم قروضی اتخاذ کرده است که باعث رکود در داد و ستد بانکی گردبده.

بازار هاي اسهام در سراسر جهان، در دو روز گذشته، بطور سرسام آوري، چنان در حال کاهش قرار داشته است که سرمايه گزاران هراس دارند که کاهش در اقتصاد امريکا ممکن است سرمايه گزاری در بسياري از کشور هاي را که با ايالات متحده مناسبات تجارتي دارند، صدمه زند.

XS
SM
MD
LG