لینک های دسترسی

فلسطينيان غزه براي چهارمين روز مسلسل بعبور از سرحد بسوي مصر ادامه ميدهند.


در حاليکه هزاران فلسطيني براي چهارمين روز متواتر از وقتي که تندروان موانع سرحدي را بروز چهارشنبه منهدم ساختند، از باريکۀ غزه بسوي مصر از سرحد عبور ميکنند، اوضاع در سرحد مصر درهم و برهم است.

بعد ازانکه يک دسته از تندروان با استفاده از يک بلدوزر يک بخش جديد سرحد را منهدم ساختند، امروز براي اولين بار صدها موتر از سرحد عبور کرده داخل مصر شد.

افراد مسلح حماس کنترول جانب مصري سرحد را که محافظين سرحدي و پوليس مداخله نميکنند، بدست دارند. مصر ميگويد از وقتي که تندروان غزه بخشي از موانع سرحدي را بروز چهارشنبه تخريب کردند، در حدود ۴۰ تن از افراد قواي امنيتي آن کشور مجروح شده اند.

ازان زمان تاکنون صدها هزار فلسطيني از سرحد بسوي مصر عبور کرده اند.

مصر امروز پيشنهاد کرد که نمايندگان جناح هاي رقيب حماس و فتح جهت مذاکره براي حل و فصل بحران سرحدي بقاهره بروند. حماس اين پيشنهاد را قبول کرده است.

XS
SM
MD
LG