لینک های دسترسی

از اثر جنگ بين قواي پاکستاني و تندروان ساکنين منطقۀ قبايلي شمال کشور فرار ميکنند.


امروز در حاليکه قواي امنيتي پاکستان تندروان را در منطقۀ قبايلي شمال غرب آن کشور هدف قرار داده است، ساکين محل از خانه هاي شان فرار ميکنند.

مقامات پاکستاني ميگويند هليکوپترهاي توپدار بر تندرواني که کوشش ميکردند بر يک تونل شاهراه در نزديک شهرک ديرۀ آدم خيل در ولايت سرحد شمال غربي خساره وارد کنند، آتشباري نمود.

جنگ هاي امروزي به تعقيب تصادماتي رخ ميدهد که بروز جمعه درين شهرک باعث قتل تا ۳۰ تندرو و دو عسکر گرديد. قواي پاکستاني درانجا در جستجوي لاري هاي حامل مهمات و تدارکات نظامي بود که توسط تندروان مظنون بسرقت برده شده بود.

عمليات نظامي همچنان در منطقۀ قبايلي وزيرستان جنوبي، که يک سنگر مستحکم بيت الله مسعود، رهبر تندروان ميباشد، ادامه دارد. مسعود به طرح ريزي قتل بينظير بهوتو، صدراعظم سابق پاکستان متهم ميباشد.

در عين زمان مقامات درپاکستان ميگويند در قبال افزايش در حملات تندروان در داخل سرحداتش، تدابير امنيتي را در همۀ تاسيسات ذروي آن کشور تشديد کرده اند.

XS
SM
MD
LG