لینک های دسترسی

Breaking News

ميزبانی برتانيه از جلسۀ سران روی مسايل بين المللی اقتصادی


امروز سه شنبه رهبران کشور هاي اروپايي بخاطر طرق رسيدگي به کندي روند اقتصادي فعلي بين المللي بشمول راه هاي جلوگيري از بحران آينده در لندن جمع ميشوند.

گوردن براون، صدراعظم برتانيه، ميزبان نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور فرانسه، انگلا مرکل، صدراعظم جرمني؛ رومانو پرودي، صدراعظم ايتاليه و حوزه منويل براسو، رئيس کميسيون اتحاديۀ اروپايی خواهند بود.

رهبران کشور هاي اروپايی در نظر دارند تا در مورد ضرورت براي شفافيت بزرگتر، پرده برداری توسط موسسات مالی بشمول بانکها و سازمان های تعين معيار قروض را مورد بحث قرار دهند.

آنها همچنان افزايش تبادلۀ اطلاعات اقتصادی در بين کشور های مختلف را مورد غور قرار خواهند داد و نقش صندوق وجهی بين المللی را برای ارزيابی افزايش بخشيده و در مورد آيندۀ اقتصادی جهان هشدار دادند.

XS
SM
MD
LG