لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش های مايوس کنندۀ وضع اقتصاد


حکومت دو گزارش مايوس کنندۀ ديگر را امروز در مورد اقتصاد ايالات متحده منتشر ساخت و مجلس سنا پلانهاي محرک رشد اقتصادي را تحت مباحثه قرار داده است.

يک گزارش وزارت تجارت حاکيست که مصارف مستهلکين در ماۀ دسمبر صرف صفر اعشاريه دو فيصد بلند رفت که نسبت به ماۀ قبل کاهش زيادي را نشان ميدهد.

اين موضوع بخاطري مهم است که تقاضاي مستهلکين اکثر فعاليت هاي اقتصادي ايالات متحده را تحريک ميکند.

يک گزارش ديگر از وزارت کار و کارگر حاکيست تعداد کساني که براي امتيازات بيکاري درخواستي دادند بلند رفت، يعني تعداد بيکاران بيشتر شد.

پلان هاي مختلف تحريک اقتصاد در اجنداي امروزي مجلس سنا که اميدوار است که از رکود اقتصادي جلوگيري کند، شامل است.

يک کميتۀ مجلس سنا يک محموله را تصويب نمود که براي ماليه دهندگان، باستثناي متمول ترين مردم، بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر بازپرداخت ماليات ميدهد و امتيازات بيکاران را تمديد مينمايد.

يک لايحۀ کم مصرف تر بروز سه شنبه توسط مجلس نمايندگان بتصويب رسيد. آن لايحه براي تعداد کمتر ماليه دهندگان مبالغ بيشتري را ميپردازد.

XS
SM
MD
LG