لینک های دسترسی

سرمنشي ناتو خواستار ختم تقاضا براي افزايش در تعداد عساکر در افغانستان شد.


رهبر ارشد ملکي ناتو خواستار ختم تقاضاهاي علني براي عساکر بيشتر اتحاديه براي افغانستان شده است.

يک سخنگوي ياپ دي هوپ سخفر، منشي عمومي ناتو امروز گفت سخفر معتقد است که چنين تقاضاها اين ادراک غلط را بوجود مياورد که گويا در بين اعضاي اتحاديه شقاقي موجود است.

اما باوجود اين گزارش نگراني، ياپ دي هوپ سخفر بيک روزنامۀ آلماني گفت که آلمان بايد حضور خود را در افغانستان توسعه دهد، مخصوصاً در مناطقي که طالبان قوي هستند.

بروز جمعه فرانس يوزف يونگ، وزير دفاع آلمان گفت صلاحيتي که پارلمان اعطا کرده دخالت کشورش را به شمال افغانستان محدود ميسازد. آلمان در حدود سه هزار عسکر در افغانستان دارد که در کابل و شمال کشور مستقر شده اند.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده از وزراي دفاع ناتو تقاضا نمود تا براي کمک به جنوب افغانستان و پر کردن جاي عساکر قواي پيادۀ بحريۀ ايالات متحده که قرار است در ختم سال افغانستان را ترک کنند، عساکر و هليکوپتر فراهم نمايند.

تقاضاي او شقاقي را در داخل ناتو ايجاد کرده است. آلمان، فرانسه، ترکيه و ايتاليه از ارسال عساکر بيشتر خودداري کرده اند.

وزراي دفاع ناتو در ماۀ جاري اين موضوع را طي جلسه اي مورد بحث قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG