لینک های دسترسی

قبايل رقيب در غرب کينيا تصادم کردند.


از جنگ هاي بيشتر بين گروه هاي نژادي رقيب در غرب کينيا گزارش داده شده است.

پوليس کينيا ميگويد باوجود توافقي بين حکومت و مخالفين جهت کوشش براي ختم خشونت، حد اقل ۱۴ نفر از روز جمعه باينطرف کشته شده اند.

ريلا اودينگا، رهبر مخالفين امروز از اتحاديۀ افريقائي تقاضا کرد تا به کينيا قواي حافظ صلح بفرستد. مخالفين حکومت کينيا ميگويند قواي حافظ صلح خارجي در بحران کينيا نسبت بقواي امنيتي کينيا نقش بيطرفانه تري را اختيار خواهند کرد.

کوفي انان، سرمنشي سابق ملل متحد بروز جمعه گفت مواي کيباکي، رئيس جمهور و آقاي اودينگا روي پلاني براي ختم خشونت توافق نمودند.

انان گفت اين پلان خواستار منع مليشياي غيرقانوني و تحقيقات در مورد جرايم بارابطه به ناآرامي، بشمول جرايمي ميشود که طبق ادعا توسط پوليس کينيا رخ داده است.

XS
SM
MD
LG