لینک های دسترسی

Breaking News

سکاتلنديارد  نتيجه گيري حکومت پاکستان را در مورد قتل بهوتو تائيد کرد.


مستنطقين پوليس سکاتلنديارد برتانيه نتيجه گيري حکومت پاکستان را تائيد نموده استنتاج کرده اند که قوت انفجار بم انتحاري، بينظير بهوتو، رهبر مخالفين حکومت پاکستان و صدراعظم سابق آن کشور را هلاک ساخته نه مرمي تفنگچه.

اين گزارش مستنطقين که امروز ارائه گرديد، فوراً توسط پشتيبانان خانم بهوتو رد گرديد. حزب مردم پاکستان مربوط خانم بهوتو ميگويد که گلولۀ يک قاتل خانم بهوتو را کشت و امروز بار ديگر خواستار يک تحقيقات جداگانۀ ملل متحد در مورد قتل خانم بهوتو گرديد.

خانم بهوتو در قبال اجتماع سياسي تاريخ ۲۷ دسمبر در راولپندي، بقتل رسيد. مقامات پاکستاني بعد از حمله فوراً صحنۀ قتل را شست و شو نمودند و جسد رهبر مخالفين بدون کالبد شگافي بخاک سپرده شد.

اين گزارش سکاتلند يارد دريافته که خانم بهوتو وقتي وفات يافت که انفجار انتحاري سبب شد او سر خود را بدستگير سقف موتر بزند. گزارش همچنان نتيجه گيري ميکند که يک قاتل منفرد اول بر خانم بهوتو گلوله باري کرده و متعاقباً خود را منفجر ساخته است.

XS
SM
MD
LG