لینک های دسترسی

Breaking News

اختطاف مامورين ذروی پاکستان در مناطق شمالغرب آنکشور


مقامات پليس در پاکستان ميگويند دو کارمند مربوط به ادارۀ انرژي ذروي پاکستان درنزديک سرحد با افغانستان اختطاف شده اند.

مقامات ميگويند اين دو تخنيکر پاکستاني در راه کار روز مرۀ شان که انجام يک سروي جيولوژيکي در منطقۀ ديرۀ اسماعيل خان در شماغرب آن کشور بود، روز دوشنبه اختطاف شده اند.

گفته ميشود که ايندو بزور تفنگ همراه با رانندۀ شان ربوده شده اند. پليس ميگويد، هنوز واضح نيست که اختطاف کنندگان آنها تندروان بوده اند يا يک گروه جنايت کار محلي.

از جانبي مامورين امنيتي پاکستان جستجوي شانرا براي پيدا کردن طارق عزيزالدين سفير آن کشور در افغانستان دوام ميدهند که روز دوشنبه هنگام سفر از طريق منطقۀ قبايلي خيبر پاکستان بسوي کابل، لادرک شده است.

عزيزالدين درمنطقۀ مفقود الاثر شده که چندين کارمند ادارۀ صليب سرخ در اوايل ماه جاري لادرک شده اند. مقامات جادۀ عمده به اين منطقه را مسدود کرده اند که در آن جنگ بين تندروان اسلاميست و قواي امنيتي پاکستان دوام داشته است.

مقامات گفته اند که خوف دارند که سفير پاکستان اختطاف شده باشد. حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که وي اميدوار است که عزيز الدين بزودي بطور مصئون آزاد شود.

XS
SM
MD
LG