لینک های دسترسی

انتخابات: اوباما در ويرجينيا، ميري لند و واشنگتن دی سی برنده شد


براک اوباما و جان مکين، کانديدان رياست جمهوري در انتخابات مقدماتي، ديروز احزاب مربوطۀ شان در ايالات ميري لند و ورجينيا و شهر واشنگتن دي سي برنده شدند.

اوباما در هر سه انتخابات با بيشتر از ده فيصد بر هلري کلنتن رقيبش فايق شد. اکنون تعداد نمايندگان اوباما نسبت به رقيبش، هیلیری، سناتور دموکرات ايالت نيويارک، کمي بيشتر است.

اوباما در شهر مديسن ايالت وسکانسن در محضر هزاران تن از پشتيبانانش گفت تا وقتي تغيري در واشنگتن بميان نيامده است، توقف نخواهد کرد.

سناتور جان مکين از حزب جمهوري خواه ديروز درين انتخابات بر مايک هکبي، گورنر سابق ايالت آرکنسا پيروز شد. مکين در شهر الکزاندريۀ ايالت ورجينيا بيانيه اي ايراد نموده به پشتيبانان خود گفت مبادا آنها بگذارند اوباما يا کلنتن بقصر سفيد راه يابند.

اين سناتور سابقه دار ايالت اريزونا تا بحال مناصفۀ تعداد نمايندگان لازم براي کسب نامزدي حزب را دريافت کرده است. اما هکبي به پشتيبانان خود در ايالت آرکنسا گفت در انتخابات باقي خواهد ماند و گفت ترک آن براي کساني که هنوز راي نداده اند، کار شايسته نيست.

XS
SM
MD
LG