لینک های دسترسی

Breaking News

الصدر: اختطاف کنندگان موافقه کردند ژورناليست اختطاف شده را آزاد نمایند


دفتر مقتدي الصدر، ملاي تندرو شيعه ميگويد با اختطاف کنندگان بتوافق رسيده تا دو ژورناليستي را که از روز يکشنبه باينطرف گروگان گرفته بودند، آزاد نمايند.

نمايندۀ الصدر در بصره امروز اعلام کرد که اختطاف کنندگان موافقه نمودند تا ژورناليستان مربوط شبکۀ تلويزيونيCBS را آزاد نمايند.

واضح نشده که آنها چه وقت آزاد خواهند شد. شبکۀ CBSاسامي اين ژورنالست ها را افشا نکرده اند و خواهش نموده تا حق محرميت آنها بايد احترام شود.

شاهدان عيني ميگويند يک دستۀ تقريباً هشت نفري مردان مسلح اين ژورناليست ها را از هوتل قصر سلطان بصره اختطاف نمودند.

کميتۀ حفاظت ژورناليستان که مقر آن در نيويارک است گفت در مورد مصونيت اين دو نفر عميقاً نگران است.

XS
SM
MD
LG