لینک های دسترسی

Breaking News

اتحاديۀ اروپائي منظوري نهائي ماموريت پوليس براي کوسوڤو را صادر کرد.


اتحاديۀ اروپائي يک ماموريت پوليس ملکي و عدلي را جهت کمک در راۀ خفظ صلح و جلوگيري از تخطي از حقوق بشر در کوسوڤو، به پيشواز اعلام مجوزۀ استقلال از سربستان که شايد بروز يکشنبه صورت گيرد، منظور کرده است.

امروز يک قواي تقريباً ۱۸۰۰ نفري عساکري که در رشتۀ پوليس، تعقيب عدلي و وظايف اداري دولتي تخصص دارند، براي کوسوڤو منظور گرديد.

در بلگراد، وزير سربستان براي امور کوسوڤو تصميم اعزام قوا را شرم آور خواند. او گفت اين اقدام در واقع بمثابۀ شناسائي استقلال کوسوڤوست.

امروز در سراسر سربستان، مليت پرستان عليۀ اعلاميۀ مجوزۀ استقلال آن ولايت احتجاجاتي را براه انداختند.

سربستان و روسيه، هردو مخالف اين ماموريت اتحاديۀ اروپائي و همچنان اقدام در راۀ استقلال کوسوڤو هستند.

XS
SM
MD
LG