لینک های دسترسی

محکمه در بنگلاديش سه اسلاميست تندرو را بمرگ محکوم کرد


يک محکمه در بنگلاديش امروز سه اسلاميست تندرو را بخاطر سازمان دادن يک حمله که در سال ۲۰۰۵ هشت نفر را هلاک ساخته بود، به اعدام محکوم کرده است. مقامات محکمه ميگويند يک متهم درين قضيه برائت حاصل کرد.

اين حمله در شمال بنگلاديش باعث قتل هشت نفر، بشمول بم گزار گرديد و حد اقل ۴۰ تن ديگر را زخمي ساخت.

حد اقل دو تن از محکومين به گروۀ اسلاميست جماعت المجاهدين که مسؤل يک سلسله حملات، بشمول ۴۰۰ انفجار همزمان در سراسر کشور بتارخ ۱۷ آگست ۲۰۰۵ بود، تعلق داشتند.

اين حملات بخشي از کمپايني بمنظور مجبور ساختن مردم بنگلاديش به مبدل ساختن نظام عدلي شان از سيستم غير مذهبي به شريعت بود.

XS
SM
MD
LG