لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلی در جنوب غزه، با تندروان جنگيدند، ۴ فلسطينی کشته شدند


عساکر اسرائيلي بر باريکۀ غزه حمله کرده جنگي را سبب گرديدند که طي آن سه تندرو فلسطيني و يک نفر ملکي کشته شدند.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد عساکر صبح امروز بمنظور جنگ با تندرواني که بر اسرائيل مرمي هاوان شليک ميکنند، به جنوب غزه داخل شدند.

اسرائيل درين جنگ همچنان از تانک و طياره استفاده کرد که حد اقل هشت نفر فلسطيني و يک عسکر اسرائيلي را مجروح ساخت.

عساکر اسرائيلي حد اقل ۲۵ فلسطيني را در جريان اين عمليات توقيف کردند. ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل ميگويد تاوقتي شليک راکت فلسطينيان خاتمه نيافته به کاهش دادن جريان برق و مواد سوخت به غزه ادامه خواهد داد.

جان هومز، يک مامور بشري ملل متحد امروز حين ديدار از شهرک سدروت که هدف اکثر حملات راکت بوده، شليک راکت را محکوم کرد.

او همچنان خاطر نشان ساخت که مردم در غزه رنج ميبرند و از اسرائيل تقاضا کرد که بيک طريقۀ متناسب بحملات راکت پاسخ بدهد.

وقتي اين مقام ملل متحد سدروت را ترک کرد، يک راکت بخانه اي دران شهر اصابت نمود ولي تلفاتي را ببار نياورد.

XS
SM
MD
LG