لینک های دسترسی

Breaking News

فيدل کاسترو از مقام رهبری کشورش استعفی نمود


فيدل کاسترو رهبر عليل کيوبا ۴۹ سال بعد از حفظ قدرت طي يک انقلاب نظامي، از عهدۀ رياست جمهوري و فرماندهي قواي نظامي کشورش استعفي نمود.

اين رهبر ۸۱ سالۀ کيوبا تصميم کنار گيري از قدرت را طي نامۀ که امروز سه شنبه در روزنامۀ حزب کمونيست بنام گرانماه چاپ شد ، اعلام داشت.

آقاي کاسترو ميگويد که قبول کردن مسئوليت بيشتر از اين، در حاليکه دیگر توان پيشبرد کشور را ندارد، خيانتي به وجدانش خواهد بود.

فيدل کاسترو همچنان گفته که استعفاي وي معني خدا حافظي با مردم کيوبا را نمي دهد و وي به نوشتن نظرياتش دوام خواهد داد.

جارج دبيلو بش رئيس جمهور ايالات متحده که مصروف انجام سفري در افريقاست از اين خبر آگاه شد و گفت او اميدوار است که استعفاي آقاي کاسترو معني آغاز يک انتقال ديموکراتيک در کيوبا باشد، او گفت زندانيان سياسي بايد آزاد شوند تا کيوبا بتواند انتخابات آزاد وعادلانه را براه بياندازد.

جان نگرو پانتي معين وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت با وجود تغير در رهبري کيوبا، او توقع ندارد که تحريم چندين دهۀ ايالات متحده عليۀ کيوبا بزودي مرفوع گردد. آقاي کاسترو نگفت که بنظر او چه کسي بايد جانشينش باشد.

راول کاستر برادر کوچکتر ووزير دفاع کيوبا از وقتيکه رهبر کيوبا در سال ۲۰۰۶ بخاطر تکليف معده تحت عمليات جراحي قرار گرفت بحيث رئيس جمهور موقتي ايفاي وظيفه کرده است.

قرار است اسامبلۀ ملي کيوبا که مسئول انتخاب رئيس جمهور ميباشد،روز يکشنبه تشکيل جلسه دهد.

XS
SM
MD
LG