لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد اتحاديۀ اروپايي درمورد تربيۀ  کامل پليس افغانستان تا اپريل


نمايندۀ خاص اتحاديۀ اروپايي براي افغانستان ميگويد، ماموريت تربيۀ پليس افغانستان توسط آن بلاک بايدتا ماه اپريل کاملاً تکميل شود.

فرانسس وندريل اين تعهد را روز پنجشنبه بعد از ملاقاتي با داکتر رنگين دادفر سپنتا وزير خارجۀ افغانستان در سلوڤينا بعمل آورد. وي در حال حاضر رياست دوراني اتحاديه را عهده دار ميباشد.

وندريل گفت ،اگر اين ماموريت موفق گردد آنوقت علاقمندي از جانب اعضاي ناتو براي گسترش تعداد۱۹۰ مربي پليس بميان خواهد آمد.

قبل از اين جلسه، بنيتا فريررو والدنر کمشنر امور خارجي اتحاديۀ اروپايي از افغانستان تقاضا کرد تا يک نمايندۀ خاص ملل متحد را بخاطر کمک در انسجام مساعي بهبودي افغانستان ، بپذيرد.

فريررو والدنر گفت چند کانديد بسيار معتبر موجود است وي علاوه کرد آن نماينده با حکومت کابل وهمچنان جامعۀ بين المللي روي مساعي ثبات بخشي و باز سازي آن کشور کار خواهد کرد.

ماه گذشته افغانستان «پيدي اشدون» دپلومات سابقه دارد بر تانوي را براي اين پُست رد کرده بود.

XS
SM
MD
LG