لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد حاکيست که ايران در مورد پروگرام ذروي خود بقدر کافي شفاف نيست.


ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد ميگويد ايران در قسمت ارائۀ معلومات در مورد پروگرام ذروي خود پيشرفت خوبي نموده ولي نه باندازه اي که ثابت سازد آن پروگرام صرف براي مقاصد مسالمت آميز است.

محمد البرادعي، رئيس ادارۀ انرژي ذروي ملل متحد گفت ايران نسبت بسال هاي گذشته براي ناظرين دسترسي بيشتر باطلاعات فراهم کرده است. البرادعي ميگويد در قسمت توضيح موضوعات لاينحل پيشرفت خوبي بميان آمده است.

ولي آن اداره ميگويد اين معلومات نامکمل است. ادارۀ بين المللي انرژي ذروي ميگويد بعضي موضوعات چون مطالعات ادعا شدۀ تهران در مورد انفجارات فوق العاده بزرگ بقدر کافي مطرح نگرديده است.

اين گزارش ۱۱ صفحه اي حاکيست که ايران پروگرام غني سازي يورانيم را که ميتوان ازان براي توليد اسلحه استفاده کرد، متوقف نساخته است.

قبلاً در طول روز ايران گفته بود که توقع دارد گزارش ملل متحد مثبت بوده و نشان بدهد که تهران اسلحۀ ذروي توليد نميکند.

ايران ادعا ميکند که تکنالوژي ذروي توليد برق را انکشاف ميدهد.

واشنگتن و متحدين آن اتهام وارد ميکنند که ايران کوشش مينمايد در تکنالوژي توليد اسلحۀ ذروي مهارت کسب کند.

قرار است ميانجي هاي ملل متحد از شش کشور هفتۀ آينده در واشنگتن تشکيل جلسه داده پلان ذروي ايران را مورد بحث قرار دهند.

اين دريافت هاي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي شايد بر شوراي امنيت ملل متحد نفوذ نمايد که بزودي حتي هفتۀ آينده روي تعزيرات شديدتر بر ايران مباحثه کند.

XS
SM
MD
LG