لینک های دسترسی

مقام ارشد اتحاديۀ افريقائي جناح هاي رقيب کينيا را ترغيب ميکند تا به بحران خاتمه بدهند.


يک مقام ارشد اتحاديۀ افريقائي امروز در حالي براي حل و فصل سريع بحران بعد از انتخابات فشار وارد کرد که جناح هاي سياسي رقيب کوشش کردند روي توافق تقسيم قدرت کار نمايند.

ژان پينگ، رئيس کميسيون اتحاديۀ افريقائي گفت مطمئن است که مذاکرات بين دو جانب باستقامت درستي حرکت ميکند و چند روز آينده براي تکميل توافق اهميت فوق العاده دارد. او گفت اميدوار است اين توافق تا هفتۀ آينده تکميل گردد.

مخالفين امروز اين تهديد شان را تکرار کردند که اگر تا روز چهارشنبه از مذاکرات نتيجۀ ملموسي بدست نيايد احتجاجات ضد حکومت را براه خواهند افگند.
XS
SM
MD
LG