لینک های دسترسی

Breaking News

گيتس ميگويد خروج عساکر از عراق شايد ادامه بيابد.


رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ميگويد اميدوار است يک تعداد بيشتر عساکر امريکائي از عراق خارج ساخته شوند و متعاقباً وقفه اي صورت گيرد تا اوضاع مورد ارزيابي قرار گيرد.

گيتس امروز در راۀ سفر به آستراليا اين پلان خود را بخبرنگاران افشا ساخت. او در آستراليا با مقامات حکومت جديد آن کشور در مورد امنيت مذاکره خواهد کرد.

در حال حاضر تقريباً ۱۵۵ هزار عسکر امريکائي در عراق خدمت ميکنند. وزارت دفاع ايالات متحده در نظر دارد در حدود ۲۰ هزار عسکر را تا اواسط ماۀ جولاي از عراق خارج سازد و براي مدتي مکث نمايد تا قوماندان هاي نظامي اوضاع را ارزيابي کنند.

گيتس ميگويد کانبيره بايفاي نقش نظامي خود در عراق ادامه خواهد داد، باوجود اينکه کيڤن رد، صدراعظم جديد، تصميم گرفته ۵۷۵ عسکر محاربوي را تا اواسط سال ازانکشور خارج سازد. او ميگويد قواي نظامي آستراليا با جنرال ديويد پتري يس، قوماندان ارشد قواي ايالات متحده مذاکره ميکند.

XS
SM
MD
LG