لینک های دسترسی

Breaking News

مليت پرستان سرب در شمال کوسوڤو احتجاج کردند.


در ششمين روز احتجاجات عليۀ استقلال کوسوڤو، در حدود دو هزار مليت پرست سرب در شهر منقسم شدۀ ميتروڤيتسا در شمال کوسوڤو، احتجاج نمودند.

احتجاج کنندگان در جاده ها راه پيمائي کرده بيرق سربستان را باهتزاز درآورده و بطرفداري از سربستان و روسيه شعار ميدادند.

از وقتي که کوسوڤو در هفتۀ گذشته استقلال خود را اعلام کرد، ميتروڤيتسا صحنۀ احتجاجات بوده است.

اکثر سرب ها قلمرو جدا شده را مرکز تاريخي سربستان ميپندارند.

بروز جمعه، بوريس تاديچ، رئيس جمهور سربستان بعد ازان خواستار ختم خشونت شد که شورشيان مخالف اعلام استقلال کوسوڤو بروز پنجشنبه بر سفارت ايالات متحده و ساير سفارت خانه ها در بلگراد حمله کردند.

XS
SM
MD
LG