لینک های دسترسی

تایید سقوط هليکوپتر ترکی؛ هلاکت هشت عسکر در عراق


قواي نظامي ترکيه ميگويد در تهاجم عليۀ شورشيان کرد در شمال عراق هشت عسکر آن کشور کشته شده و يکي از هليکوپتر هاي آن قوا سقوط داده شده است.

اين واضح نيست که اين هشت عسکر در داخل هليکوپتري بودند که امروز در نزديک سرحد ترکيه و عراق سقوط داده شد يانه. شورشيان حزب کارگران کردستان امروز سقوط هليکوپتر را در منطقه ادعا کرده بودند.

قواي نظامي ترکيه ميگويد تازه ترين ارقام، تعداد تلفات عساکر ترکيه را از وقت آغاز عمليات عليۀ شورشيان حزب کارگران کردستان بروز پنجشنبه باين طرف، به ۱۵ تن بلند ميبرد.

شورشيان ميگويند حد اقل ۲۰ عسکر ترکيه را کشته اند.

قواي نظامي ترکيه ميگويد در جنگ هاي امروزي حد اقل ۳۳ تندرو حزب کارگران کردستان کشته شدند که تعداد تلفات شورشيان را که ترکيه ادعا ميکند از روز پنجشنبه باينطرف کشته، به ۱۱۲ نفر بلند ميبرد.

شورشيان اين ارقام را تائيد نکرده اند.

XS
SM
MD
LG