لینک های دسترسی

طالبان - تهديد حمله بر شرکت های تلفون های دستی افغانستان


طالبان تهديد کرده اند که هرگاه شرکت های تلفون های دستي، شبکه های شان را در جريان شب مسدود نسازند، برج های مخابراتی تيلفونی را منفجر خواهند ساخت.

نطاق طالبان امروز دوشنبه گفت ايالات متحده و ديگر عساکر خارجی در افغانستان از تلفون های دستی شان براي پيدا کردن جنگجويان طالب استفاده ميکنند.

آنها تقاضا کردند که مسوولين مخابرات بايد هر روز از ساعت پنج شام به وقت محل تا صبح وقت، مخابرات تلفوني را قطع نمايند.

اين نطاق ميگويد که شرکت های تلفون سه روز وقت دارند تا اين تقاضا را بر آورده سازند؛ در غير آن، آنها با حملات بر برجهای مخابره و دفاتر شان روبرو خواهند شد.

تلفون های دستی در افغانستان بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تاسيس گرديد. و اکنون يگانه راه اساسي مخابرات را تشکيل ميدهد که تندروان طالب نيز برای صحبت با يکديگر و گفتگو با اهل مطبوعات از آن ها استفاده ميکنند.

طالبان در گذشته نيز شرکت های تلفون و مخابرات را تهديد کرده و گفته بودند که مخابرات با عساکر خارجي علیه آنها توطئه مينمايند.

افغانستان چهار شرکت مخابرات تلفونی دارد که عبارت اند از افغان وايرليس، روشان، اريبا و ايتي سالت.

XS
SM
MD
LG