لینک های دسترسی

سناتور جان کری: افغانستان و پاکستان کشور های نهایت حياتی و قابل ملاحظۀ جهان


سناتوران دموکرات ايالات متحده، جوزف بايدن و جان کري مي گويند، سفر اخير آنها به پاکستان و افغانستان اينرا واضح ساخت که ايالات متحده بايد تعهد و کمک مالي اش به هردو کشور افزايش بدهد تا از حملات دهشت افگني آينده جلو گيري کرده باشد.

سناتور جان کري در جريان يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن گفت وي هر دو کشور افغانستان و پاکستان را از نگاه ستراتيژيکي و با در نظر داشت تهديد دهشت افگني، منحيث مناطق حياتي قابل ملاحظۀ جهان ميداند.

وي گفت هر دو کشور در بي ثباتي قرار دارند و يکي ديگر را ميتوانند بي ثبات بسازند.

سناتور کری گفت وی اين منطقه را يک بخش بزرگ سياست خارجي ايالات متحده ميداند و به گفته اش « ما بايد آنرا بدرستي به پيش ببريم.»

سناتور بايدن گفت وقت آن فرا رسيده است که با در نظر داشت انتقال سياسي که متعاقب انتخابات پارلماني در ماه جاري پاکستان در جريان است، از فرصت استفاده کنيم.

سناتور بايدن خواهان تغير پاليسي ايالات متحده بر اساس نه تنها تغير شخصيت زعامت، بلکه بر اساس تغيرات در خود کشور شد.

بايدن همچنان گفت که تقويت کمک اقتصادي به پاکستان وافغانستان براي اعمار جاده ها، پلها و مکاتب ميتواند با تندرويي مقابله کند.

وي گفت در افغانستان جايي که جاده يي ختم ميشود طالبان نمودار ميشوند.

XS
SM
MD
LG