لینک های دسترسی

Breaking News

ژورناليست توقیف شده افغان: 'جنگجوی غيرقانونی دشمن'


قوای نظامي ايالات متحده ميگويد يک ژورناليست افغانی را که براي سه ماه در افغانستان در توقيف بوده است يک جنگجوی غيرقانونی دشمن اعلام نموده است.

يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده ميگويد يک هيئت ارزيابی اطلاعات بارو کردني يافته که نشان ميدهد جاويد احمد ژورناليست خطری را متوجۀ عساکر قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده و حکومت افغانستان ميسازد.

قواي نظامي ايالات متحده هيچ نوع ادعا و يا مدارکي را عليۀ اين ژورناليست ۲۲ ساله که براي تلويزيون کانادا کار ميکرد، ارائه نکرده است.

اما قواي نظامي ميگويد جاويد احمد بخاطر کارش منحيث يک ژورناليست هدف قرار داده نشده است. قواي ايالات متحده او را در ماۀ اکتوبر سال گذشته در قندهار توقيف کرده و متعاقباً به بگرام منتقل ساخت.

کميتۀ محافظت ژورناليستان مقيم ايالات متحده بروز سه شنبه تقاضا کرد که قواي نظامي يا جاويد احمد را بيک تخلف قابل شناسائي متهم کند و يا اگر اراده ندارد او را متهم سازد بايد فوري آزاد نمايد.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد جاويد احمد اين فرصت را داشت که در محضر هيئت ارزيابي صحبت کند. اردو نگفت که اين ارزيابي چه وقت صورت گرفت و اينکه آيا او وکيل مدافع داشت يانه.

سخنگوي وزارت دفاع ايالات متحده امروز بصداي امريکا گفت قضيۀ جاويد احمد در هر شش ماه تحت غور قرار خواهد گرفت.

او گفت هيئت غور و ارزيابي تصميم خواهد گرفت که آيا بتوقيف جاويد احمد ادامه بدهد و يا او را بمقامات افغاني تسليم کند.

XS
SM
MD
LG