لینک های دسترسی

مقامات برتانيه بعد از افشاي ماموريت شهزاده هري در افغانستان، او را بوطن فراخواندند.


اکنون که افشا شده شهزاده هري در افغانستان بمقابل طالبان ميجنگد، مقامات دفاعي برتانيه او را از افغانستان به برتانيه منتقل ميسازند.

حکومت برتانيه با سازمان هاي عمدۀ نشراتي که در برتانيه فعاليت مينمايند، توافق کرده بود که تا ماۀ جون که مدت خدمت شهزاده هري خاتمه مييابد درين مورد گزارش ندهند. شهزاده هري در رسيدن بتخت سلطنتي در رديف سوم قرار دارد.

يک نشريۀ آستراليائي براي اولين بار در ماۀ جنوري اعزام هري را به افغانستان گزارش داده بود. در هفتۀ جاري يک صفحۀ انترنتي مقيم ايالات متحده، و وسايل نشراتي در سراسر جهان اين موضوع را افشا کردند که وي از ماۀ دسمبر باينطرف در ولايت هلمند افغانستان بوده است.

گوردن برون، ازين شهزاده بخاطر شجاعت و تعهدش بوظيفه تشکر کرد. وزير دفاع برتانيه در مورد اين انکشاف اظهار مايوسيت کرد ولي گفت که پلان عاجل روي دست ميباشد.

شهزاده هري نيز اظهار ياس نموده خاطر نشان ساخت که نميخواهد در قصرهاي سلطنتي تجريد شود. او اشاره کرد که در انگلستان خوش نيست.

جنرال ريچارد دنت، قوماندان اردوي برتانيه ميگويد خدمت شهزاده هري در افغانستان سرمشق ديگران بود و او بعين خطري مواجه است که ساير اعضاي دسته اش ميباشند.

شهزاده هري پسر دوم شهزاده چارلز و شاهدخت دايانه است.

XS
SM
MD
LG