لینک های دسترسی

آخرين تلاشهای اوباما و کلنتن در جذب حمايت رای دهندگان


يکروز قبل از راي گيري يي که شايد يکي از دو کانديد کرسي رياست جمهوري حزب دموکرات را در کسب نامزدي حزب مربوطۀ شان دست بالا بدهد، امروز دوشنبه بارک اوباما و هلري کلنتن کانديدان کرسي رياست جمهوري ايالات متحده آخرين تلاشهاي شانرا براي جلب آراي راي دهندگان در ايالات تکساس واوهايو، بعمل مياورند.

اين سناتوران رقيب در ايالات داراي تعداد بيشتر نمانيدگان حزبي يعني اوهايو تکساس به انتخابات مقدماتي فردا سه شنبه مينگرند.

در حاليکه اوباما امروز در تکساس در چندين مراسم مبارزاتي اشتراک خواهد کرد، خانم کلنتن هم دراو هايو وهم در تکساس مصروف مبازرات انتخاباتييست.

ايالات کوچک شمالشرقي رود آيلند و ورمانت نيز در انتخابات روز سه شنبه شامل اند اما اين دو ايالت داراي تعداد بسيار کمتر نمايندگان حزبي نسبت به اوهايو وتکساس ميباشند. براک اوباما در يازده انتخابات مقدماتي پيهم پيروز شده است.

نظر پرسي هايي که روز يکشنبه نشر شده نشان ميدهد که هردو کانديد در تکساس دريک رقابت مساوي نزديک قراردارند در حاليکه کلنتن در اوهايو پيشي بسيار اندک دارد.

XS
SM
MD
LG