لینک های دسترسی

قوماندان ارشد ايالات متحده در شرق ميانه، استعفی میدهد


جنرال قوای بحری، ويليم فالن، قوماندان ارشد ايالات متحده در شرق ميانه، در اخير اين ماه استعفی ميکند. اين در حالي است گزارش هاي اخير ميگويد که جنرال فالن بر سر مشي ايران با رئيس جمهور اختلاف دارد.

طي يک بيانيه ايکه بروز سه شنبه منتشر شد، آقای فالن اختلاف با حکومت بوش را رد نموده است.

اما وی گفت که بر داشت موجود در مورد اختلاف، انجام موثر وظيفه را برايش، در قوماندۀ قوا در عراق و افغانستان، مشکل ميسازد.

يک مقالۀ اخير در مجلۀ ايسکوير، آقاي فالن را مخالف مشي رئيس جمهور بوش در ايران، بخصوص در مورد اقدام نظامي احتمالي علیه ایران، براي متوقف ساختن پروگرام ذروي اینکشور خوانده است.

رابرت گيتس، وزير دفاع امریکا، در حاليکه بروز سه شنبه با خبرنگاران سخن ميگفت، اين نظر را به استهزاء گرفت که استعفي فالن، نشانه اي آماده گي حکومت بوش، در اقدام به جنگ با ايران است.

هري ريد، رهبر اکثريت مجلس سناء در مورد کناره گيری آقای فالون ابراز نگراني کرد و به گفتۀ وی اين يک مثال ديگريست که نظريات مستقل و صريح و بيان کارشناسان در حکومت بوش پذيرفته نميشود.

وزير دفاع گفت آقای فالون خود در مورد کناره گيری اش تصميم گرفته است و آقای گيتس هم آنرا پذيرفته است.

XS
SM
MD
LG