لینک های دسترسی

بش: در افغانستان زنان حالا در پارلمان اند و اطفال هم قادر به کاغذ پران بازی


رئيس جمهور بش میگوید، هموار سازی راه دیموکراسی در عراق و افغانستان، ارزش تلفات در این کشور ها را دارد.

آقای بش بروز سه شنبه ۱۱ مارچ، دوباره تعهد نمود که به شورشيان اجازه داده نخواهد شد تا اميد و آرزوی آزادی را از نسل جديد عراقی و افغان منحرف نمايد.

رئيس جمهور بوش در سخنراني، در اجلاس گويندگان مذهبي راديو و تلويزيون در واشنگتن بيان داشت: با حمایت اين ديموکراسي های تازه به پا خاسته، شورش های خشونت آميز در عراق و افغانستان ميتواند شکست داده شوند.

او گفت: "اگر شما به آزادی باور داريد، شما ميتوانيد تصديق نمائيد که اگر بمردم چانس داده شود - و فقط يک چانس داده شود، آنان از موقعيت استفاده نموده و افراط گرايان را در حاشيه قرار داده و محدود خواهند ساخت."

آقاي بوش در سخنان خود به پيشرفت ها در عراق و افغانستان اشاره نموده و گفت که بيشتر از سه هزار نيروی پيادۀ اضافی امريکا بزودی به افغانستان اعزام خواهند شد.

وی گفت حکومت افغانستان آزادی را که توسط گروه اسلامی طالبان از آنان غضب شده بود، دوباره استرداد مينمايد.

بش میگوید: "در افغانستان حال بيشتر از ۱۵۰۰ جادۀ اسفالت شده که معادل به ۲۴۰۰ کيلومتر ميشود، وجود دارد. اکثريت مردم به خدمات صحی دسترسي دارند.

زنان کرسی هاي پارلمان را بدست آورده اند. دختران دوباره بمکتب ميروند. و يک نشانۀ کوچک، ولي برازنده اينست که: اطفال افغانستان حال قادر به کاغذ پران بازي اند."

ولي گزارشات اخيريکه توسط يک انستيتوت مقيم در امريکا بنشر رسيده است، ارزيابي تأثر آوری دارد.

يکي از اين گزارشات که توسط شورای اتلانتيک بنشر رسيده است واضحاً ميگويد که "ناتو در افغانستان پیروز نيست"

آيندۀ قواي امريکا در عراق و افغانستان از موضوعات عمدۀ بحث و گفتگو، در مبارزات رياست جمهوري آيندۀ امريکا است.

ولي آقاي بوش ميگويد انتقادات در مورد مداخلۀ نظامي ايالات متحده، باز دارندۀ کار وي نخواهد شد.

بش میگوید: "سياست های سال ۲۰۰۸ به محاسبات من ارتباطی نخواهد داشت. آنچه در محاسبۀ من دخيل است، صلحي است که در سالهای آينده ایجاد خواهد شد."

آقاي بوش گفت وی به پيشنهادات جنرال (ديويد پتروئس) قوماندان نيرو های امريکا در عراق، گوش خواهد داد.

قرار است جنرال (پتروئس) و (رايان کراکر) سفير امريکا در عراق آخرين ارزيابي خود را در مورد عراق در ماه آينده به کانگرس ارائه نمايند.

XS
SM
MD
LG