لینک های دسترسی

اردن مربی سابق رهبر مقتول القاعده در عراق را آزاد ساخت


مقامات اردني، مربی مذهبی سابق ابو مصعب الزرقاوی، رهبر مقتول القاعده درعراق را، بعد از چند سال حبسی بدون محاکمه، آزاد ساخت.

مقامات امنيتی ميگويند حسام ال برقاوی را که در عين زمان بنام ابو محمد المقديسي نيز شناخته ميشود، بروز چهارشنبه، بنابر دلايل بشری آزاد نمودند.

تفصيلاتي در اين مورد نشر نشده است. پليس اردن مقديسی را در سال ۲۰۰۶ بعد از مصاحبۀ با شبکۀ خبری عربی زبان الجزيره مستقر در قطر باز داشت کرد.

باز داشت وي مدت کوتاهی بعد از برائتش از الزامات مرتبط با شبکۀ القاعده و آزادی از زندان، صورت گرفته است.

مقديسي که يک اردنی فلسطينی الاصل است با زرقاوی در زندان ملاقات کرده که در آنجا آن دو چهار سال باهم زنداني بودند.

آنها در سال ۱۹۹۹ در جريان عفو عمومی آزاد شدند.

XS
SM
MD
LG