لینک های دسترسی

محافظه کاران ايران تعداد زياد کرسي هاي مجلس انکشور را بدست اوردند


شمارش آرای نا تکميل برای انتخابات مجلس ايران نشان ميدهد که محافظه کاران آنکشور تعداد زياد کرسي هاي پارلمان را بدست آورده اند.

مصطفي پور محمدی، وزير داخله ايران بروز شنبه گفت که کانديد ها محافظه کار بيش از ۷۱ فيصد کرسي هاي مجلس بدست آورده اند.

اتحاديه اروپا امروز يکشنبه درمورد انتخابات ايران ابراز نگراني کرده گفت که اين انتخابات نه آزاد و نه منصفانه بود.

اتحاديه گفت که عمليه ای انتخابات ايران از معيار هاي بين المللی پائين تر است و به راي دهي واقعي اجازه داده نشده است.

ايالات متحده ميگويد که در انتخابات جعلکاری صورت گرفته است، زيرا رای دهندگان قادر نبودند برای يک تعداد وسيع کانديد ها رای بدهند.

شورای نگهبان ايران صدها تن از کساني را که کانديد اصلاح طلبان بودند و از ائتلاف عمده اصلاح طلبان بشمار ميرفتند.

از اشتراک منع شدند و از جمله چهار هزار و پنجصد نفر صرف به ۱۰۰ نفر اجازه کانديدا داده شد اما نطاق ائتلاف اين انتخابات را موفقيت آميز خوانده گفت که باوجود قيودات براي اصلاح طلبان بازهم انها ۳۴ کرسي را از جمله ۲۹۰ کرسي مجلس ايران بدست اوردند.

XS
SM
MD
LG