لینک های دسترسی

بم گزار انتحاري عساکر پاکستاني را در نزديک سرحد افغانستتان کشت.


قواي نظامي پاکستان ميگويد يک بم گزار انتحاري در يک پايگاۀ نظامي در نزديک سرحد افغانستان پنج عسکر پاکستاني را کشته و حد اقل نه تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات ميگويند بم گزار مواد منفجرۀ خود را امروز در مدخل پايگاه در وانه، شهر عمدۀ وزيرستان جنوبي منفجر ساخت.

واضح نيست که اين حمله را کدام گروه براه انداخت ولي صدها تندرو القاعده و طالب دران منطقۀ قبايلي نيمه خودمختار فعاليت ميکنند.

عساکر پاکستاني براي سالها با تندروان داخل جنگ بوده اند.

يک حملۀ راکت بروز يکشنبه در وانه يک مخفيگاۀ مظنون تندروان را تخريب نموده حد اقل ۱۸ نفر را کشت.

واضح نيست که اين راکت را چه کسي شليک کرده بود ولي اين معلوم است که طيارات بدون پيلوت ايالات متحده بر تندروان مظنون در منطقه حمله کرده است. .

XS
SM
MD
LG