لینک های دسترسی

پاکستان هفتۀ آينده صدراعظم را نتخاب ميکند.


مقامات پاکستاني ميگويند پرويز مشرف، رئيس جمهور قرار گذاشته که پارلمان صدراعظم جديد را هفتۀ آينده انتخاب کند.

سخنگوي آقاي مشرف امروز گفت رئيس جمهور جلسات مجلس شوراي ملي را بروز دوشنبه دوباره داير ميسازد.

صدراعظم جديد رهبري يک حکومت ائتلافي متشکل از حزب مردم و حزب مسلم ليگ پاکستان، احزابي که در انتخابات ماۀ گذشته متحدين مشرف را سقوط دادند، بعهده خواهد داشت.

حزب مردم پاکستان در انتخابات بيشترين تعداد آرا را بدست آورده و حق نامزدي صدراعظم را دارد.

نبيل گبول، سخنگوي حزب مردم پاکستان امروز گفت آن حزب بعد از گفت و شنود داخلي، بالاخره کانديدي را انتخاب کرده است.

گبول اين کانديد را معرفي نکرده و نگفت که چه وقت معرفي خواهد شد. اما او گفت که کانديد يکي از پنج نامزد است.

XS
SM
MD
LG