لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس ترکيه با احتجاج کنندگان کرد تصادم کرد.  يک عدۀ زياد مجروح شد.


منابع امنيتي ترکيه ميگويند در تصادمات بين پوليس ضد شورش و مظاهره چيان کرد در دو شهر در جنوب شرق ترکيه حد اقل ۶۰ نفر مجروح شدند.

پوليس ميگويد درين خشونت ها که در جريان تجليل از سال نو رخ داد، حد اقل ۱۳۰ نفر توقيف شده اند. جشن نوروز به احتجاج بطرفداري از حزب ممنوعۀ کارگران کردستان مبدل گرديد.

در شهر جنوب شرقي ڤان گروه هاي بزرگ احتجاج کنندگان بر پوليس سنگ پرتاب ميکردند. پوليس با لت و کوب مظاهره کنندگان و شليک گاز اشک آور پاسخ داد، تا در حدود سه هزار مظاهره چي را پراگنده سازد.

در شهر هکاري نيز تصادماتي رخ داد.

حزب کارگران کردستان از سال ۱۹۸۴ باينطرف بمنظور کسب خودمختاري براي مناطق عمدتاً کرد نشين جنوب شرق ميجنگد.

XS
SM
MD
LG