لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس دو تبعۀ تاجکستان را باتهام قتل ژورناليست روس توقيف کرد.


پوليس در تاجکستان دو تبعۀ آن کشور را که بقتل هفتۀ گذشتۀ يک خبرنگار تلويزيون روسيه مظنون هستند، توقيف کرده است.

دگروال حيدر محمدوف، يک مقام وزارت داخلۀ تاجکستان امروز گفت پوليس روسيه در قسمت تعقيب مظنونين بقتل الياس شورپايف کمک کرد.

جسد شورپايف که خفه شده و ضربات کارد خورده بود بتاريخ ۲۱ مارچ در اپارتمانش در ماسکو کشف گرديد. اين خبرنگار که اصلاً از جمهوريت داغستان بود براي تلويزيون دولتي روسيه کار ميکرد.

در عين روز، حمله کنندگان ناشناس گادزي اباشيلوف، رئيس راديو و تلويزيون دولتي داغستان را بضرب گلوله کشتند. هردو ژورناليست در مورد منطقۀ ناآرام شمال قفقاز گزارش ميدادند.

مقامات روسيه ميگويند قتل اين دو نفر بهم ارتباط ندارد.

XS
SM
MD
LG