لینک های دسترسی

پوليس نيپال احتجاجات تازه بطرفداري از تبت را در هم شکست


پوليس نيپال که به دنده ها مجهز بود بار ديگر در کتمندو پايتخت آن کشور مظاهره چيان را متفرق ساخته و بيش از ۱۰۰ تبعيدي تبت را توقيف کرد.

در زد و خورد امروزي يک عده از مظاهره چيان وقتي زخمي شدند که پوليس بمنظور مانع شدن احتجاج کنندگان از گردآمدن در نزديک سفارت چين، از دنده کار گرفت.

از تاريخ دهم مارچ باينطرف که احتجاجات در لاسا، مرکز تبت آغاز يافت، تبتي هاي تبعيدي در نيپال تقريباً همه روه عليۀ چين مظاهره کرده اند.

پوليس ضد شورش نيپال با دنده ها اجتماعات را پراگنده ساخته و صدها مظاهره چي را توقيف کرد.

نيپال رسماً از سياست چين واحد طرفداري کرده و تبت و تايوان را جزئي از چين ميپندارد.

وزارت داخلۀ نيپال گفته است که احتجاجات را عليۀ آنچه دول دوست ميخواند، تحمل نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG