لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات به طرفداري تبت در هند و نيپال براه افتاده است


صد ها تن از تبتي هاي تبعيدي امروز دوشنبه در هند جمع شده و بسوي سفارت چين در دهلي جديد راهپيمايي نمودند.

تنظيم کنندگان اين تظاهرات ميگويند که آنها تصميم دارند نام بيش از يک مليون نفر را که در يک عريضه انترنتي تهيه گرديده است، تحويل بدهند.

درین عریضه از چين خواسته شده است به حقوق بشر احترام بگذارد و با دلاي لاما، رهبر روحاني تبت که در تبعيد بسر ميبرد، مذاکره نمايد.

پوليس امروز در نيپال بيش از صد نفر را که در يک اجتماع بطرفداري تبت اشتراک کرده بودند، توقيف نموده است.

مامورين پوليس اعتراض کنندگاني را که در مقابل سفارت چنين در کتمندو جمع شده بودند، متفرق ساختند.

اکثر آنها در موتر هاي لاري و ميني بس ها از منطقه بدور برده شدند. تبتي های تبعيدی مظاهراتي را در نيپال، از دهم مارچ به اين طرف، تقريباً هر روز انجام ميدهند.

از هنگاميکه تظاهرات در لاسا آغاز شد، پوليس ضد شورش نيپال با دنده های چوبی تظاهر کنندگان را متفرق ساخته و صد ها نفر از مظاهره چيان را توقيف نموده است.

XS
SM
MD
LG