لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش دفن مواد فاضله ذروی پاکستان در افغانستان


يک مامور افغانستان به صدای امريکا گفت بسيار قبل از وقت است که در مورد گزارشی تبصره نمود که ميگويد پاکستان فضلۀ مواد ذروی را در دوران رژيم طالبان در افغانستان دفن کرده است.

داکتر فاروق وردک، يک وزير افغانستان در مصاحبۀ با راديو بي بي سي بروز سه شنبه گفت کابل شواهدي در دست دارد که پاکستان مواد فضلۀ ذروي را در قلمرو افغانستان دفن کرده است.

وردک به بي بي سي گفت در مورد ماهيت اين شواهد و يا مقدار مواد فضلۀ ذروي و اين که براي چه مدتي اين عمل جريان داشته، چيزي نميداند.

سلطان احمد بهين نطاق وزارت خارجۀ افغانستان، در صحبتي با صداي امريکا تائيد کرد که کابل کمیسيوني را تشکيل داده است، ولي وي ميگويد هدف اين کميسيون تحقيق بر استفاده از تکنالوژي ذروي به مقاصد طبي است.

طالبان از سال ۱۹۹۶ تا زمانيکه در سال ۲۰۰۱ قواي تحت رهبري ايالات متحده آنها را از قدرت خلع کرد در افغانستان حمکروائي داشتند.

بي بي سي از يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان نقل قول کرده که بر ادعاي دفن مواد فضلۀ ذروي در افغانستان، تا زمانيکه کابل بيانيۀ رسمي صادر نکرده است، تبصره نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG