لینک های دسترسی

گزارش دفن مواد فاضله ذروی پاکستان در افغانستان


يک مامور افغانستان به صدای امريکا گفت بسيار قبل از وقت است که در مورد گزارشی تبصره نمود که ميگويد پاکستان فضلۀ مواد ذروی را در دوران رژيم طالبان در افغانستان دفن کرده است.

داکتر فاروق وردک، يک وزير افغانستان در مصاحبۀ با راديو بي بي سي بروز سه شنبه گفت کابل شواهدي در دست دارد که پاکستان مواد فضلۀ ذروي را در قلمرو افغانستان دفن کرده است.

وردک به بي بي سي گفت در مورد ماهيت اين شواهد و يا مقدار مواد فضلۀ ذروي و اين که براي چه مدتي اين عمل جريان داشته، چيزي نميداند.

سلطان احمد بهين نطاق وزارت خارجۀ افغانستان، در صحبتي با صداي امريکا تائيد کرد که کابل کمیسيوني را تشکيل داده است، ولي وي ميگويد هدف اين کميسيون تحقيق بر استفاده از تکنالوژي ذروي به مقاصد طبي است.

طالبان از سال ۱۹۹۶ تا زمانيکه در سال ۲۰۰۱ قواي تحت رهبري ايالات متحده آنها را از قدرت خلع کرد در افغانستان حمکروائي داشتند.

بي بي سي از يک نطاق وزارت خارجۀ پاکستان نقل قول کرده که بر ادعاي دفن مواد فضلۀ ذروي در افغانستان، تا زمانيکه کابل بيانيۀ رسمي صادر نکرده است، تبصره نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG