لینک های دسترسی

وکلاي مدافع ژورناليستان در زمبابوي ميگويد آنها متهم نشدند.


يک وکيل مدافع دو ژورناليست خارجي که در زمبابوي زنداني شده اند ميگويد که مدعي العموم نتيجه گيري کرده است که آنها را متهم نکند.

هريسن نکومو، وکيل مدافع امروز بخبرنگاران گفت که اکنون اين مربوط به پوليس است که آنها را آزاد نمايد و يا اتهامات تازه اي را عليۀ شان اقامه کند.

پوليس بروز پنجشنبه، بري بيرک، خبرنگار روزنامۀ نيويارک تايمز و يک خبرنگار برتانوي را در زمبابوي، که اسمش افشا نشده در هراري توقيف نمود. اين دو نفر به مبادرت ورزيدن بکار ژورناليستي بدون جواز حکومت متهم گرديده بودند. قانون شديد زمبابوي آنرا جرم ميخواند.

يک سخنگوي شوراي امنيت ملي ايالات متحده امروز طي صحبت با خبرنگاران گفت که به ژورناليست ها و سازمان هاي غير دولتي در زمبابوي بايد اجازه داده شود کار خود را بکنند.

گوردن جاندرو که با جورج بش، رئيس جمهور سفر ميکند در رومانيه صحبت مينمود.

سفارت ايالات متحده در زمبابوي، در قبال اين توقيف ها به امريکائيان هشدار داده تا در مناطق شهري و يا در اطراف فعاليت هاي سياسي از کمره استفاده نکنند.

XS
SM
MD
LG